Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

Ασθένεια, απιστία, θυμός, προβλήματα επικοινωνίας μπορεί να εξοντώσουν μια σχέση. Η παροχή συμβουλών γάμου ή η παροχή συμβουλών ζεύγους μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των συγκρούσεων και να θεραπεύσει τις πληγές.

Ο σύντροφος σας έρχεται στο σπίτι από την εργασία, δεν είχατε μια πραγματική συνομιλία για εβδομάδες. Μερικές σκόρπιες κουβέντες και μετά το απόλυτο τίποτα. Η σχέση σας είναι στο τέλος του γκρεμού και το γνωρίζετε και οι δυο. Αλλά δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε τα πράγματα και τι θέλετε πραγματικά.

Μπορεί να είναι καιρός για συμβουλευτική γάμου. Η συμβουλευτική γάμου μπορεί να σας βοηθήσει να επανοικοδομήσετε τη σχέση σας ή να αποφασίστε ότι και για τους δύο θα είναι καλύτερα εάν χωρίζατε. Κάθε τρόπος παροχής συμβουλών γάμου μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε τη σχέση σας καλύτερα και να λάβετε τις κατάλληλες αποφάσεις.