Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

ψυχολόγοι, βοήθεια

ανθρωποκεντρική

"Ο άνθρωπος έχει ένα μόνο πραγματικό συμφέρον κι αυτό είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του, του εαυτού του, σαν ανθρώπινου όντος."
-Έριχ Φρομ

Οι ψυχολόγοι εκτός από τον να επιβεβαιώνουν μόνο ένα θετικό τρόπο ζωής, χρειάζεται να εμψυχώνουν την ανακάλυψη του καινούργιου. Άλλωστε και ο Sartre όρισε τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο “Πάνω από όλα ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από το ότι υπερβαίνει μια κατάσταση”. Οι ψυχολόγοι μέσω της ψυχοθεραπείας πρωτίστως δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες, ώστε οι θεραπευόμενοι να αναδημιουργούν τον εαυτό τους και να τον αυτoυπερβαίνουν. Ο προσανατολισμός προς την αυθεντική ζωή μας φέρνει πιο κοντά στην αναγνώριση διαφορετικών πτυχών της ζωής, τόσο θετικών όσο και αρνητικών. Οι ψυχολόγοι ,όσο και να νιώθουν οι θεραπευόμενοι τους τους συντετριμμένοι και αποπροσανατολισμένοι, θα τους βοηθήσουν να ανακτήσουν την σταθερότητα αλλά και τη βεβαιότητα ότι στη ζωή υπάρχουν μέγιστες αξίες, εκτός από το κυνήγι μιας ουτοπικής ευτυχίας. Υπάρχει η ελευθερία, η αγάπη, η ομορφιά, το θάρρος, η πίστη, η υπομονή, η αξιοπρέπεια και η ισότητα.