Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

ανθρωποκεντρική

"Ο άνθρωπος έχει ένα μόνο πραγματικό συμφέρον κι αυτό είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του, του εαυτού του, σαν ανθρώπινου όντος."
-Έριχ Φρομ

Οι ψυχολόγοι εκτός από τον να επιβεβαιώνουν μόνο ένα θετικό τρόπο ζωής, χρειάζεται να εμψυχώνουν την ανακάλυψη του καινούργιου. Άλλωστε και ο Sartre όρισε τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο “Πάνω από όλα ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από το ότι υπερβαίνει μια κατάσταση”. Οι ψυχολόγοι μέσω της ψυχοθεραπείας πρωτίστως δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες, ώστε οι θεραπευόμενοι να αναδημιουργούν τον εαυτό τους και να τον αυτoυπερβαίνουν. Ο προσανατολισμός προς την αυθεντική ζωή μας φέρνει πιο κοντά στην αναγνώριση διαφορετικών πτυχών της ζωής, τόσο θετικών όσο και αρνητικών. Οι ψυχολόγοι ,όσο και να νιώθουν οι θεραπευόμενοι τους τους συντετριμμένοι και αποπροσανατολισμένοι, θα τους βοηθήσουν να ανακτήσουν την σταθερότητα αλλά και τη βεβαιότητα ότι στη ζωή υπάρχουν μέγιστες αξίες, εκτός από το κυνήγι μιας ουτοπικής ευτυχίας. Υπάρχει η ελευθερία, η αγάπη, η ομορφιά, το θάρρος, η πίστη, η υπομονή, η αξιοπρέπεια και η ισότητα.

Οι ψυχολόγοι έχουν ένα και μοναδικό έργο σε περίπτωση που κάποιος θεραπευόμενος, αποξενωθεί και αλλοτριωθεί μέσα σε αυταπάτες, να τον ξαναφέρουν πίσω στη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ο μόνος αξιόπιστος χάρτης.

Οι ψυχολόγοι οφείλουν να εντοπίσουν τους τέσσερις τρόπους, που οι πελάτες τους αποξενώνονται. Από το σώμα τους, από τους άλλους, από τον εαυτό τους και από την ίδια τη ζωή. Οι ψυχολόγοι, δεν ασχολούνται με το να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους από την ηθική πλευρά, ή να αλλάξουμε τους βασικούς τρόπους της ζωής μας , αλλά να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την ίδια την ζωή και την ανθρώπινη κατάσταση. Το να εγκαταλείψουμε την αυταπάτη της τελειότητας ή την αυταπάτη ότι κάποια μέρα μελλοντικά θα μας επισκεφθεί η επιτυχία ή ότι είμαστε αθάνατοι και άφθαρτοι ή ότι τα προβλήματα λύνονται μέσα από ιδανικές λύσεις. Οι ψυχολόγοι μας βοηθούν να κατανοήσουμε, ότι η ζωή δεν είναι ο δρόμος προς τη Δαμασκό ,ή ότι μέσα από την απομόνωση θα χαλαρώσουμε τις εντάσεις μας και θα βρούμε τον εαυτό μας.

Οι ψυχολόγοι θρέφουν το θεραπευόμενο τους με ωρίμανση και αυτονομία ώστε να αφομοιώσει τη πραγματικότητα, να ενεργοποιήσει το δυναμικό του και όλα εκείνα που εξασφαλίζουν την αυτο-υποστήριξη του. Και πάνω από όλα, οι ψυχολόγοι δεν είναι μάγοι.

Οι ψυχολόγοι βοηθούν το θεραπευόμενο να πλησιάσει τα ψυχολογικά τραύματα, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην βιώνονται ως αφορμές για αυτολύπηση, τρόμο και ανημπόρια. Συνήθως τις τραυματικές εμπειρίες της ζωής, τις καταπιέζουμε και προσπαθούμε να τις ξεχάσουμε. Οι ψυχολόγοι μας βοηθούν ώστε να επεξεργαστούμε αυτές τις επώδυνες εμπειρίες με τέτοιο τρόπο ώστε, να τις επενδύσουμε με κάποιες αξίες – μαθήματα και να τις συνδέσουμε απευθείας με το νόημα της ζωής.

Ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε, αυτό έρχεται με μεγαλύτερη ορμή, ώστε να δημιουργούμε στον εαυτό μας, συναισθηματικές καταστάσεις πικρίας και θυματοποίησης. Βέβαια οι ψυχολόγοι δεν πιέζουν αλλά με σεβασμό και συμπόνια στη συναισθηματική εξέλιξη του θεραπευόμενου, ωθούν προς την υπαρξιακή τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων.

Το σημαντικότερο από όλα είναι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη μάθηση και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.