Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

ανθρωποκεντρική

H ομαδική θεραπεία είναι αποδεδειγμένα μια πολύ αποτελεσματική μορφή θεραπείας. Έρευνες έχουν δείξει, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας, αφορούν τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τον τρόπο που επικοινωνούμε και αλληλεπιδράμε με τους ανθρώπους, που μας περιβάλλουν και αποτελούν την καθημερινότητα μας. Η ομαδική θεραπεία εστιάζει ακριβώς σε αυτό, καθώς μας δίνει την δυνατότητα να δοκιμάσουμε καινούργιες συμπεριφορές, σε ένα ασφαλές πλαίσιο, μέσα στο οποίο μαθαίνουμε να επικοινωνούμε εποικοδομητικά και να διατηρούμε λειτουργικές και συνεργατικές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας.

Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι το γεγονός ότι, ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με εμάς, κάτι που μας παρέχει την δυνατότητα να επεξεργαστούμε και να αναλύσουμε σε βάθος τις δυσκολίες μας. Συζητώντας με τα άλλα μέλη της ομάδας, μας παρέχεται επίσης, η δυνατότητα να δούμε διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης, αλλά και να ανακαλύψουμε μαζί νέους και πιο λειτουργικούς τρόπους συμπεριφοράς. Ο στόχος του θεραπευτή σε μια ομάδα θεραπείας ή αυτογνωσίας είναι να δημιουργήσει ένα "δοκιμαστικό κόσμο" στον οποίο τα μέλη της ομάδας μπορεί να αρχίσουν να βιώνουν έναν πιο ανοιχτό τρόπο ύπαρξης : να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ανεκτικότητας και ανοίγματος , η οποία να επιτρέπει στα μέλη να ξεδιπλώσουν όλες τις δυνατότητες συσχέτισης με τα συγκεκριμένα άτομα που συναντά.

Πράγματι, είναι τόσο σημαντική η δημιουργία ενός ανεκτικού περιβάλλοντος ώστε εύκολα να μπορεί να διατυπωθεί η ερώτηση "Γιατί όχι;". Για παράδειγμα ένας θεραπευτής μπορεί να ρωτήσει το θεραπευόμενο "Γιατί να μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να εμπιστευτεί τους άλλους;" ή "Γιατί να μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να μιλήσει για αυτά που μισεί ;".