Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

ανθρωποκεντρική

Οι περισσότεροι από εμάς βρισκόμαστε σε μια συνεχή ύπνωση κατά τη διάρκεια της ξύπνιας κατάστασης . Οι εντολές δίνονται από τον ίδιο μας τον εαυτό και η ανταπόκριση μας σε αυτές είναι άμεση . Η αντίδραση μας είναι συναισθηματική και συμπεριφορική. Αυτό όμως που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το πώς ενεργούν τα αρνητικά βιώματα στον ψυχισμό μας. Υπάρχει μια συνεχή αντήχηση αυτών των τραυμάτων  και στόχος τους είναι να καταστήσουν την ύπαρξη όσο το δυνατόν πιο παθητική ,αδύναμη και  να την βυθίσουν σε μεγαλύτερο πόνο. Το ερώτημα που τίθεται  είναι αν μπορεί να υπάρξει εναλλακτικός τρόπος απαλλαγής από τις συνέπειες των αρνητικών τραυμάτων εκτός της ψυχοθεραπείας .
Η απάντηση είναι ότι η ύπνωση μπορεί να φέρει εκπληκτικά αποτελέσματα στα κακοφορμισμένα βιώματα επεμβαίνοντας μέσα στον ίδιο μας τον ψυχισμό. Ο υπνοθεραπευτής  επιδιώκει να φέρει τον θεραπευόμενο σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης όπου μέσα από μια διαψυχική επικοινωνία  επιφέρει διαρκείς αλλαγές  στον τρόπο που βιώνει κάποιος τον εαυτό του.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι είναι ο αρχαιότερος τρόπος θεραπείας στην διάρκεια των αιώνων . Κάτι αντίστοιχο υποθέτουμε  θα συνέβαινε στα άδυτα των μαντείων και των ασκληπιείων.
Το σημαντικότερο που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε είναι πως δεν είναι ανάγκη να καταβάλουμε καμία προσπάθεια για να μπούμε σε ύπνωση. Όλοι μας έχουμε αυτή την ικανότητα.
Στα μέσα του 20ου αιώνα  εμφανίστηκε ένας υπνοθεραπευτής ο οποίος έφερε πραγματική επανάσταση στον τρόπο που εφάρμοζε την ύπνωση στη θεραπεία, αλλά και στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις γενικά καθώς και στην αντίληψη σχετικά με τη φύση του ασυνείδητου νου, του περιεχομένου του και των δυνατοτήτων του.  Ο υπνοθεραπευτής αυτός ήταν ο Milton Erickson που χαρακτηρίστηκε ως ο πιο σπουδαίος υπνοθεραπευτής όλων των εποχών.