Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

Σύμβουλος ψυχικής υγείας - Ψυχοθεραπευτής Msc

Σύμβουλος γονέων

 

Ασκώ τη θεραπευτική από το 1998.

Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος για την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας. Διευκολύνω τους θεραπευόμενους μου να διερευνήσουν τον βιωμένο κόσμο τους, ώστε να επιτευχθεί μια πληρέστερη κατανόηση των φαινομένων που δημιουργούν τις δυσκολίες και από την άλλη τους ενισχύω να συγκροτήσουν μια σχέση με εκείνες τις δυνάμεις που είναι προσανατολισμένες στη ζωή και την ευτυχία!

Είμαι αναγνωρισμένος σύμβουλος και θεραπευτής μέλος της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής συμβουλευτικής εταιρίας καθώς και μέλος του Association for Humanistic psychology.

 

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1964 και αναφέρω παρακάτω τους τίτλους σπουδών μου:

  1. Μεταπτυχιακές σπουδές στην ανθρωπιστική ψυχολογία Struthlight University U.K.
  2. Απόφοιτος κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου ‘Μακεδονίας’
  3. Master Practitioner στο NLP και στην ύπνωση, London
  4. Certificate και Diploma στη ‘Παρεμβαίνουσα - Μη Κατευθυντική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία από το association της NDI και το Michel Lobrot
  5. Teacher of Yoga από το Vedanta Forest Academy, Quebec Canada
  6. Practitioner στο Holistic bioenergetics από το Multiuniversity, Puna India
  7. Master στη προσωποκεντρική συμβουλευτική από το Struthlight University,Glasgow
  8. Certificate στην εκπαίδευση γονέων με την μέθοδο του Thomas Gordon