Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

Πέτρος Σεπετίδης

Σύμβουλος ψυχικής υγείας –Ψυχοθεραπευτής Msc

Σύμβουλος γονέων

 

Ασκώ τη θεραπευτική από το 1998.

Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος για την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας. Διευκολύνω τους θεραπευόμενους μου να διερευνήσουν τον βιωμένο κόσμο τους, ώστε να επιτευχθεί μια πληρέστερη κατανόηση των φαινομένων που δημιουργούν τις δυσκολίες και από την άλλη τους ενισχύω να συγκροτήσουν μια σχέση με εκείνες τις δυνάμεις που είναι προσανατολισμένες στη ζωή και την ευτυχία !

Είμαι αναγνωρισμένος Σύμβουλος και θεραπευτής μέλος της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής συμβουλευτικής εταιρίας καθώς και μέλος του Association for Humanistic psychology

Είμαι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1964 και αναφέρω παρακάτω τους τίτλους σπουδών μου.

Μεταπτυχιακές σπουδές στην ανθρωπιστική ψυχολογία Struthlight University U.K

Απόφοιτος κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου ‘Μακεδονίας’,

Master Practitioner στο NLP και στην ύπνωση, London.

Certificate και Diploma στη ‘Παρεμβαίνουσα –Μη Κατευθυντική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία από το association της NDI και το Michel Lobrot

Teacher of Yoga από το Vedanta Forest Academy, Quebec Canada,.

Practitioner στο Holistic bioenergetics από το Multiuniversity, Puna India,

Master στη προσωποκεντρική συμβουλευτική από το Struthlight University,Glasgow .

Certificate στην εκπαίδευση γονέων με την μέθοδο του Thomas Gordon

 

Ελένη Παπαδοπούλου

Σύμβουλος ψυχικής υγείας –Ψυχοθεραπευτής Msc

Σύμβουλος γονέων

 

 

Από το 2009 ασκώ σαν ελεύθερη επαγγελματίας το επάγγελμα του ψυχολόγου και πιστεύω βαθύτατα στην αναγεννησιακή διάσταση τη θεραπευτικής συνάντησης.

Σπούδασα ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και κατέχω δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στη προσωποκεντική προσέγγιση από το πανεπιστήμιο Strathclyde της Αγγλίας.

Έχω εκπαιδευτική κατάρτιση στην ομαδική ψυχοθεραπεία και στις δυναμικές της οικογένειας από το ινστιτούτο ομαδικής ανάλυσης Αθηνών όπως και άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν την πρόληψη από τα ναρκωτικά και την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Έχω εργαστεί εθελοντικά από το 2004 σε πολλά πλαίσια – κατασκηνώσεις, νοσοκομεία – ως ψυχολόγος.

 

 

Νέλλη Συντριβάνη

Σύμβουλος ψυχικής υγείας –Ψυχοθεραπευτής Msc

Σύμβουλος γονέων

 

Σπούδασα Ψυχολογία στο University of Cardiff της Ουαλίας (1996-1999) και συνέχισα τις σπουδές μου στο Coventry University της Αγγλίας (1999-2001) αποκτώντας μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ψυχολογία Υγείας (Health Psychology).

Εργάζομαι από το 2005 με παιδιά με αυτισμό, σύνδρομο Asperger, σύνδρομο Down, μαθησιακές δυσκολίες και συμβουλευτική γονέων. Επίσης έχω μακροχρόνια εμπειρία σε παράλληλη στήριξη παιδιών που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

Παρακολούθησα τα σεμινάρια PECS, TEACCH και MAKATON (εργαλεία επικοινωνίας για παιδιά με αυτισμό).

Επιπλέον έχω αποκτήσει πιστοποίηση από την Gordon Training Hellas και εκπαιδεύω γονείς όσον αφορά τη διαχείριση συμπεριφορών μεταξύ γονέα και παιδιού (Σεμινάριο Αποτελεσματικού Γονέα)