Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

Στην αξιολόγηση της ψυχολογικής υγείας σας, οι ψυχολόγοι μπορεί να σας ρωτήσουν πώς αισθάνεστε και εάν έχετε παρατηρήσει διαφορές στη συμπεριφορά ή τη διάθεσή σας. Μπορεί επίσης να σας ζητήσουν να συμπληρώσετε μερικά ψυχολογικά τεστ. Άλλες ερωτήσεις που τίθενται συνήθως είναι οι εξής: "Πόσο καιρό είχατε τα συμπτώματα", "Πόσο έντονα είναι τα συμπτώματά σας", "Πώς ζείτε τα συμπτώματα σας", "Πώς αυτά τα συμπτώματα παρεμβαίνουν στη ζωή σας".

Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε λυπημένοι όταν τελειώνει μια δυνατή σχέση. Αλλά εάν αισθάνεστε έντονα λυπημένοι και επιμένουν τα συναισθήματα για αρκετές εβδομάδες και χάνετε το ενδιαφέρον σας για τις καθημερινές δραστηριότητες, μπορεί να υποφέρετε από κατάθλιψη. Ομοίως, εάν είστε ανήσυχοι πριν από μια παρουσίαση και τα συμπτώματα, όπως ο ιδρώτας η γρήγορη αναπνοή είναι βασανιστικά, μπορεί να έχετε μια κοινωνική φοβία .

Η δική μας προσέγγιση στα προσωπικά σας προβλήματα σε καμιά περίπτωση δεν βάζει τους ανθρώπους σε κουτάκια ούτε περνάτε τη δοκιμασία κάποιου ψυχολογικού τεστ. Όπως προαναφέρθηκε η ψυχοθεραπεία στο vitatherapy είναι προσανατολισμένη στο να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να συνδεθεί με όλες εκείνες τις δυνάμεις που τον συνδέουν με τη ζωή όπως και να βρει τις ακριβείς απαντήσεις στα προβλήματα που τον απασχολούν.

Για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς και πληροφοριακούς χωρίς να ταυτιζόμαστε με την παρακάτω ενημέρωση, αναφέρουμε τα πιο κοινά ψυχολογικά συμπτώματα. Τα συμπτώματα δεν μας “καθορίζουν” σαν υπάρξεις αλλά είναι μόνο τα επιφανειακά αποτελέσματα βαθύτερων αιτιών.