Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

ανθρωποκεντρική

Ο ανθρώπινος ψυχισμός διαχωρίζεται σε δυο διακριτά επίπεδα που αλληλεπιδρούν. Υπακούουν σε διαφορετικές δυναμικές και κίνητρα, εξαιτίας όμως της διαπλοκής τους μπορούν να προκαλέσουν βλάβες το ένα στο άλλο. Το πρώτο επίπεδο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως "κοινωνικογνωστικό". Πραγματικότητες ανεξάρτητες από τον παρόντα χρονο κατασκευάζονται σε αυτό το επίπεδο.

Το δεύτερο επίπεδο είναι το "σωματικό" όπου εντάσσονται οι σωματικές λειτουργίες, αυτές δηλαδή που είναι υπεύθυνες για την κίνηση μας, την επαφή με αντικείμενα και με άλλα ανθρώπινα σώματα. Το σωματικό προηγείται του κοινωνικογνωστικού. Οι δύο αυτοί κόσμοι είναι βαθύτατα διακριτοί και έχουν απαιτήσεις διαφορετικές και συχνά αντίθετες. Η υπόθεση μας είναι ότι η τρέλα προέρχεται από έλλειμμα ή διαταραχή του πρωτογενούς επιπέδου, ανεξαρτήτως από την ανάπτυξη καλή ή κακή, του δευτερογενούς επιπέδου.

Η κατάθλιψη είναι η αιτία της τρέλας γιατί το αίσθημα της ανημπόριας που διακινεί είναι τέτοιο, ώστε το άτομο να αναζητεί την ευχαρίστηση εκεί που δεν ριζώνει, εκεί όπου λειτουργούμε νοητικά και φαντασιακά. Η κινητικότητα, η ψυχοκινητικότητα, η σωματικότητα, η σεξουαλικότητα, η γοητεία και η επίδειξη είναι αυτά που απουσιάζουν.

Οι ψυχωτικοί είναι βαθύτατα καταθλιπτικοί αλλά θεωρούν ότι θα ξεφύγουν από την κατάθλιψή τους, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις που έχουν αναπτύξει περισσότερο από τους άλλους: φαντασία, εξυπνάδα, επινοητικότητα.