Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

ανθρωποκεντρική

Η ανθρωπιστική ψυχολογία ευτυχώς, δεν είναι δυνατόν να οριστεί με ένα και μοναδικό τρόπο. Κάθε ανθρωπιστική-υπαρξιακή ψυχοθεραπεία ενθαρρύνει τους θεραπευόμενους να εστιάσουν σε διαφορετικό ψυχολογικό πεδίο, αλλά πολύ συγγενικό μεταξύ τους. Είναι καλύτερα να μιλάμε για ανθρωπιστικές ψυχοθεραπείες, παρά για μία ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία.

Οι ψυχοθεραπευτικοί προσανατολισμοί που υιοθετούμε στο vita therapy προέρχονται από την ανθρωπιστική ψυχολογία.