Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54641 | Τηλέφωνα: 2310832688, 6977077796 | Email: sepetidis@gmail.com |

ανθρωποκεντρική

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία φέρνει συχνά όλα τα μέλη της οικογένειας μαζί στις συνεδρίες θεραπείας. Συνεργαζόμενοι με έναν οικογενειακό σύμβουλο, εσείς και η οικογένειά σας έχετε τη δυνατότητα, να εκφράσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας και να λύσετε τις αντιπαλότητες και την αποξένωση από την οποία συνοδεύεται. Μπορείτε να ερευνήσετε τους οικογενειακούς ρόλους, τους κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς, προκειμένου να επισημανθούν τα ζητήματα που συμβάλλουν στη σύγκρουση. Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις δυνατές πλευρές της οικογένειάς σας, όπως η φροντίδα του ενός για τον άλλο ,και τις αδυναμίες, όπως μια ανικανότητα κάποιου να εμπιστευτεί πράγματα.

Παραδείγματος χάριν, πέστε ότι ο ενήλικος γιος σας έχει κατάθλιψη. Η οικογένειά σας δεν μπορεί να καταλάβει τις ρίζες της κατάθλιψής του ή πως να προσφέρει βοήθεια. Αν και ανησυχείτε για την υγεία του γιου σας, έχετε τέτοιες βαθιές οικογενειακές αντιπαλότητες που δεν μπορείτε επικοινωνήσετε. Μένετε με τα αρνητικά συναισθήματα, δεν παίρνονται ποτέ αποφάσεις, και το ρήγμα μεγαλώνει.

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να επισημάνετε τις συγκεκριμένες ανησυχίες σας και να αξιολογήσετε πώς η οικογένειά σας τις χειρίζεται. Συνοδευμένοι από το ψυχοθεραπευτή σας, θα μάθετε νέους τρόπους να σχετίζεστε και να υπερνικήσετε τα παλιά σας προβλήματα. Θα θέσετε ατομικούς και οικογενειακούς στόχους και θα εφαρμόσετε νέους τρόπους συσχέτισης. Στο τέλος, ο γιος σας θα ενισχυθεί για να αντιμετωπίσει την κατάθλιψή του, θα καταλάβετε τις ανάγκες του καλύτερα, έτσι όλοι ατομικά και οικογενειακά θα μπορείτε να έχετε μια καλύτερη ζωή.